رونق صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در شهرستان جم

  فتح الله نوروزی فرماندار جم افزود: یکی از پتانسیلهای مهم شهرستان جم، حوزه کشاورزی است که میتواند نقش مهمی در حوزه تولید ایفا کند. سطح زیر کشت باغات شهرستان جم بیست هزار هکتار است که سی هزار تن مرکبات از آن برداشت میشود. وی با بیان اینکه سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان جم …

تهویه گلخانه

اثرات زیان بار دما های بالا بصور مختلفی از جمله عدم استحکام ساقه ، کاهش اندازه گل ، تاخیر گل دهی و حتی مرگ جوانه نمایان میشود . حتی زمانی که درجه حرارت بیرون کمتر از درجه حرارت داخل گلخانه می باشد ، جذب گرمای خورشید ، دمای گلخانه را تا حد زیانباری افزایش میدهد …